Shows

2008.9.13 (Sat) Yamagata Nanokamachi Cinema Asahi Ato, Do it Festival


miaou “all around us” release tour & epic45 japan tour 2008
“DO IT 2008”

open 11:00 / start 12:00
adv ¥3,000 / door ¥3,500

2008 0801